สรุปสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวง การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลายจุด รายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 21 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ขอนแก่น

  1. เส้นทางหลวง 2  ท่าพระ – ขอนแก่น อำเภอเมือง

                – ช่วง กม.ที่ 329+913 (จุดกลับรถใต้สะพานบ้านกุดกว้าง) ระดับน้ำสูง 270 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

2. เส้นทางหลวง 12  ขอนแก่น – พรหมนิมิต อำเภอเมือง

                – ช่วง กม.ที่ 565+600 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามลำน้ำพอง) ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรรถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

3. เส้นทางหลวง 2065  พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย

                – ช่วง กม.ที่ 33+625 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่              คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

4. เส้นทางหลวง 2065  พล – ลำชี อำเภอแวงน้อย

                – ช่วง กม.ที่ 33+785 น้ำกัดเซาะคันทางสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่               คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

5. เส้นทางหลวง 2131  บ้านสะอาด – เหล่านางงาม อำเภอเมือง

                – ช่วง กม.ที่ 6+800 ถึง 8+500 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระดับน้ำสูง 90-100 ซม.              ใช้ทางเลี่ยงทางหลวงหมายเลข 2062 บ้านทุ่ม – มัญจาคีรี กม.0 ไปออก ทล.12 บ้านฝาง – ขอนแก่น                กม.540 เข้าเมืองขอนแก่น การจราจรผ่านได้แต่ไม่สะดวก รถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวย                   ความสะดวกด้านการจราจร

ภาคกลาง

จ.นนทบุรี

6. เส้นทางหลวง 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

                – ช่วง กม.ที่ 16+950 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรกเพื่อมุ่งหน้าแคราย) ระดับน้ำสูง  20-25 ซม. ใช้จุดกลับรถต่างระดับบางใหญ่ ที่ กม.18+500 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่               คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

7. เส้นทางหลวง 302  สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง

                – ช่วง กม.ที่ 17+000 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางแพรก เพื่อมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก) ระดับน้ำสูง 35 ซม. ใช้จุดกลับรถใต้สะพานคลองบางไผ่ ที่ กม.16+600 ทดแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

8. เส้นทางหลวง 307  แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด

                – ช่วง กม.ที่ 0+942 (จุดกลับรถใต้สะพานนนทบุรี) ระดับน้ำสูง 60 ซม. ใช้จุดกลับรถด้านหน้าแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.สระบุรี

9. เส้นทางหลวง 3034  หน้าพระลาน – บ้านครัว อำเภอบ้านหม้อ

                – ช่วง กม.ที่ 13+500 ถึง 15+800 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 35 ซม. การจราจรรถเล็กผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.อ่างทอง

10. เส้นทางหลวง 32  นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

                – ช่วง กม.ที่ 32+607 (จุดกลับรถคลองกะท่อ) ระดับน้ำสูง 150 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้                 ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

11. เส้นทางหลวง 32  นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

                – ช่วง กม.ที่ 33+200 จุดกลับรถใต้ท่อ Box Cul. (วัดค่าย) ระดับน้ำสูง 80 ซม. การจราจร ผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

12. เส้นทางหลวง 32  นครหลวง – อ่างทอง อำเภอบางปะหัน

                – ช่วง กม.ที่ 39+843 (จุดกลับรถวัดดอกไม้) ระดับน้ำสูง 55 ซม. จุดกลับรถผ่านไม่ได้               ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

13. เส้นทางหลวง 32  อ่างทอง – ไชโย อำเภอไชโย

                – ช่วง กม.ที่ 57+500 (จุดกลับรถบางศาลา) ระดับน้ำสูง 110 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้                   ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

14. เส้นทางหลวง 33  นาคู – ป่าโมก อำเภอป่าโมก

                – ช่วง กม.ที่ 36+000 ถึง 36+400 (จุดกลับรถใต้สะพานฝั่งป่าโมก) ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.ลพบุรี

15. เส้นทางหลวง 3024  บ้านหมี่ – เขาช่องลม อำเภอบ้านหมี่  

                – ช่วง กม.ที่ 5+600 ถึง 7+300 ระดับน้ำ 70 ซม. ทางเลี่ยงใช้ทางเข้าท้องถิ่นแทน การจราจรผ่านไม่ได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.พระนครศรีอยุธยา

16. เส้นทางหลวง 347  บางกระสั้น – บางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

                – ช่วง กม.ที่ 40+860 (จุดกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) ระดับน้ำสูง 50 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

17. เส้นทางหลวง 3263  อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล

                – ช่วง กม.ที่ 10+940 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

18. เส้นทางหลวง 3263  อยุธยา – ไผ่กองดิน อำเภอบางบาล

                – ช่วง กม.ที่ 11+100 (จุดกลับรถใต้สะพานสีกุก) ระดับน้ำสูง 180 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.สุพรรณบุรี

19. เส้นทางหลวง 33  สุพรรณบุรี – นาคู อำเภอเมือง

                – ช่วง กม.ที่ 9+886 (สะพานคลองทับน้ำ) ระดับน้ำสูง 70 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้                  ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

20. เส้นทางหลวง 340  สาลี – สุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า

                – ช่วง กม.ที่ 59+674 (สะพานศาลเจ้าแม่ทับทิม) ระดับน้ำสูง 100 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้ทางกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

จ.นครสวรรค์

21. เส้นทางหลวง 1  บ้านหว้า – วังไผ่ อำเภอตาคลี                

                – ช่วง กม.ที่ 339+600 (จุดกลับรถใต้สะพานเดชาติวงศ์) ระดับน้ำสูง 70 ซม. ให้ไปกลับรถข้างหน้าแทน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ท่วมขังในหลายเส้นทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง  สายด่วน 1193

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า